Általános szerződési feltételek

I.      Cikkely

Alapvető meghatározások és fogalmak

 

1.      Ezek az általános kereskedelmi feltételek (tovább csak „ÁKF”) a társaság GANGshop.hu - Michal Jozaf, Bzovícka 3175/18, 851 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 53055250 DIČ: SK2121260823 a Pozsonyi Kereskedelmi Cégjegyzék Okresny súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. : 145458/B,  postacím GANGshop.hu, 9002 Győr, CST-4

 (tovább csak „eladó“) valamint a vásárló (tovább csak „vásárló“)  jogait és kötelességeit  foglalják magukba az eladó által üzemeltetett GANGshop.hu elektronikus webáruházból történő áru vásárlása közben és elválaszthatatlan részei az adás-vételi szerződésnek az eladó és a vásárló között történő elektronikus üzlet által. (Tovább csak szerződéses felek)

2. Ezek a kereskedelmi feltételek Magyarország területén érvényesek elektronikus úton történő vásárlás esetén, tovább csak webáruház a GANGshop.hu oldalról.

3. Az ÁKF életbe lép a weboldalon feltüntetett naptól számítva.

4. Minden kapcsolat a vásárló és az eladó között, amely nincs ezek által az ÁKF által szabályozva, azok a 513/1991 Kereskedelmi törvénykönyvben szereplő jogszabályok által szabályozottak. A vásárló fogyasztónak számít a § 52, 3.bekezdés 40/1964 Kereskedelmi törvénykönyv szerint, tehát a vásárló, aki a szerződés megkötésénél és teljesítésénél nem a kereskedelmi vagy más vállalkozással kapcsolatos tevékenységet tesz, abban az esetben ezek a viszonyok nem ez által a ÁKF által igazodnak, 40/1964 Zb. Kereskedelmi törvénykönyvben a későbbi előírások szerint.

5. A vásárló jogai az eladóval kapcsolatban a 250/2007 Z.z.a fogyasztók védelméről szóló törvény, valamint a Szlovák nemzeti tanács törvénymódosítása  372/1990  a szabálytalanságokról a későbbi előírások szerint igazodik, amelyek a 108/2000 kiadott törvényben a fogyasztók védelméről a küldeményes vásárlásról szól a későbbi előírások szerint ez a ÁKF érintetlen marad. 

6. Vásárlónak a rendszerben az a regisztrált természetes vagy jogi személy számít, aki elektronikus úton rendel terméket a GANGshop.hu webáruházon keresztül.

7. Az elektronikus megrendelésnek az elektronikus úron elküldött elektronikus űrlapot számítjuk, amely tartalmazza a vásárlóról szóló információkat, a megrendelt termékeket a GANGshop.hu weboldalról és a megrendelés teljes összege, a webáruház rendszerével feldolgozva.

8. Terméknek az összes GANGshop.hu árjegyzékében feltüntetett produktumot értjük.

9. Az eladó és vásárlóknak feltüntetett kapcsolati adatait a GANGshop.hu honlapján találja: Tel.: +36 20 311 9099 (hétfőtől péntekig) 09.00 – től 16.00 óráig,  E-mail:info@gangshop.hu.

10. A regisztráció folyamata, elektronikus termék megrendelés és a fizetés a megrendelt termékért, mint ahogyan a személyes adatok feldolgozása „Thawte” SSL Web Server rendszeren működik, és teljes körű biztonságot nyújt az adatok védelmére, 128-bit encrypcióban, így biztosítja, hogy a személyes és bizalmas információkat megtartja a böngészőből a GANGshop.hu-ra való átvitel alatt.

 

II. Cikkely

Megrendelés

 

1. Az elektronikus megrendelés csak abban az esetben érvényes, ha a regisztrációs űrlapok teljesek és valódi adatok szerepelnek rajtuk.

2. Az eladó nem felelős a szállítmány késéséért abban az esetben, ha a vásárló által nem megfelelelően, vagy helytelenül lett kitöltve az űrlap. Az eladó továbbá nem felel a károkért, amelyeket a vásárló okozott azzal, hogy elfelejtette bejelentkezési adatait (jelszavát), vagy a jelszó egy harmadik ember kezébe kerül az eladó tudomása nélkül.

3. A felvett elektronikus megrendelés vételi szerződésnek számít és kötelez.

4. A vételi szerződés az eladó és a vásárló között a kötelező elektronikus megrendelés jóváhagyásával jön létre a rendszerben. Az eladó köteles e-mailben jóvá hagyni az elektronikus megrendelést és annak tartalmát (a vásárló e-mail címére, amely az elektronikus megrendelésben szerepel) és mindezt halaszthatatlanul, különben a vételi szerződés nem jött létre a két fél között.

A vásárló köteles utánanézni az elektronikus megrendelés tartalmának  e-mailben is. Ha bármilyen eltérést talál az elektronikus megrendelésben köteles azt halaszthatatlanul értesíteni e-mailen keresztül az info@gangshop.hu-ra.

 

5. Az elektronikus megrendelés  lényeges tartozékai a következőek:

5. 1 A vásárló azonosítása, azaz cég neve vagy keresztnév és vezetéknév, lakóhely/székhely, cégazonosító számok, és kapcsolat (telefon és e-mail)

5. 2. A megrendelt termék kódja a katalógus szerint, valamint leírása,

5. 3. A megrendelt termék mennyisége,

5. 4. A termék csomagolásának módja (standard vagy ajándék ajánlással együtt),

5. 5. A kézbesítés címe (ha ez az adat nem lesz feltüntetve, azt jelenti, hogy az áru a lakhelyre szállítandó),

5.6 A szállítás pillanatát (nap, óra) a vásárló és az eladó különböző módon történik mint ahogyan az ÁKF-ben fel van tüntetve,

5. 7. A meghatalmazott személy neve valamint vezetékneve, aki jogosult átvenni a megrendelt termékeket (ha ez az adat nem lesz feltüntetve, azt jelenti hogy a szállított terméket a megrendelő, vagy annak alkalmazottja veheti csak át.)

5. 8. Ha a megrendelés nem fogja tartalmazni a tartozékokat az előző cikkely szerint, akkor az nem teljes megrendelésnek fog számítani. Az eladó ilyen esetben megpróbálja felvenni a kapcsolatot a vásárlóval és felhívni a figyelmét a hiányokra, amelyek az elektronikus megrendelésben keletkeztek. Abban a pillanatban, ahogy az eladó készhez kapja a teljes megrendelést minden szükséges adattal a megrendelést teljesnek számítja.

 

 

III. Cikkely

A megrendelés törlése

 

1. A vásárlónak joga van törölni az elektronikus megrendelését bármilyen ok megadása nélkül  az eladó általi kötelező jóváhagyás előtt.

2. Az eladó fenntartja a jogot megszüntetni a megrendelést, vagy annak egy részét ezekben az esetekben:

2. 1. Utánvétes megrendelés  esetén, ha azt nem volt lehetséges megerősíteni (hibásan feltüntetett telefonszám, nem elérhető, nem válaszol az e-mailekre)

2. 2. A terméket már nem  gyártják, nem szállítják, vagy a beszállítónál nagy mértékben megváltozott az ára. Ha fennáll egy ilyen szituáció, az eladó azonnal felveszi a kapcsolatot a vásárlóval megállapodás céljából és a további lépésekkel kapcsolatosan. Abban az esetben, hogy a vásárló már megtérítette az egész vételárat, vagy annak egy részét ez az összeg visszatéríthető 15 napon belül az általa megadott bankszámlaszámra.

 

 

IV. Cikkely

Fogyasztói szerződések és visszalépési jogok

 

1. Abban az esetben, ha a vételi szerződes elektronikus módon működik az interneten keresztül a vásárlónak joga van 7 napon belül visszalépni a termék kézbesítését követően. Csak abban az esetben, ha az eladó nem adta át a 10§ 108/2000 törvény alapján a fogyasztóvédelemről szóló  információkat köteles átadni legkésőbb 3 hónapon belül a termék kézbesítésétől számítva. Ha az információkat az eladó  rendesen  és időben átadta, akkor a három hónapos időtartam lejár és a hét napos időtartam lép érvénybe. A vásárló nem léphet vissza a szerződéstől a 108/2000 a fogyasztóvédelemről szóló törvények 12 bekezdés 5. törvény alapján a későbbi előírások szerint.

2. A vásárló értesítése a vételi szerződéstől való visszalépésről az eladónak kézbesítve kell legyen  a visszaléphetőség idején belül, valamint az eladónak a terméket vissza kell küldeni eredeti állapotban, minden irattal és dokumentációval, amelyeket kézhez kapott. A gyors ügyintézés érdekében a terméket a következő címre küldje:

 

GANGshop.hu

9002 Győr

CST-4

 

3. A vásárló visszalépésével a vételi szerződés az elejétől megsemmisül. Az eladó kötelessége visszavenni a terméket és a vásárlónak 15 napon belül a vételi szerződés visszalépésétől számítólag visszaküldeni pénzét a vásárló által megadott bankszámlaszámra a termék megrendelésével kapcsolatos költségekkel együtt is. A termék visszaküldésével járó költségeket a vásárló csak abban az esetben állja, ha az teljes mértékben megfelel a kvalitatív követelményeknek és nem található rajta sérülés.

4. Abban az esetben, ha nem teljesíti valamelyiket a fentebb említett feltételek közül az eladó nem fogja elismerni az elektronikus megrendeléstől való visszalépést és a termék visszaküldésével kapcsolatos költségek a vásárlót fogják terhelni.

 

V. Cikkely

Árak feltételei

 

1.      1. Az eladó által hirdetett termékek vásárlási ára a GANGshop.hu weboldalon keresztül mindig az adott termék mellett található. A vásárlási ár mindig ÁFA-val van feltüntetve, ha nincs másképp meghatározva.

2.      Az eladó fenntartja a jogokat egyoldalúan igazítani (fel/le) a termék árait a GANGshop.hu weboldalon azzal, hogy az új árak a feltüntetés napjától számítanak. Ez az igazítás nem vonatkozik a vásárló által előzőleg megrendelt termékre. Abban az esetben, ha a GANGshop.hu weboldalán észrevehetően rossz ár jelenik meg, például ha egy közismert és általában kapható termékről van szó, amelynek az ára eltér a megszokottól, vagy a rendszer hibájából adódóan „0 Ft” vagy „1 Ft” –os összeg jelenik meg, az eladónak nem kötelessége hibás árakon kézbesíteni a terméket, viszont felajánlhatja azt a vásárlónak rendes áron. Ha a vásárló a rendes árral nem ért egyet, visszaléphet a vásárlási szerződéstől.

 

VI. Cikkely

Postaköltség/csomagköltség

 

1.      Az eladó nem számol fel csomagköltséget az áruért, ha az standard módon lett csomagolva,  és csak a szállítás alatti védelemre szolgál.

 A szállítás kétféle módon lehetséges. Az első a Magyar posta a második pedig a PostaPont szállítási cég. A szállítasi díj mindkét lehetőségnél 900 Ft.

VII. cikkely

Fizetési feltételek

 

1.      A fizetés forintban történik. Az eladó egy, az alábbiakban felsorolt fizetési módot fogadja el:

- Csomagküldő szolgálatnál a termékek fizetése UTÁNVÉTTELLEL történik. Ennél a fizetési formánál a vásárló a teljes árat(termék+szállítás) az áru átvételekor a futárnak kell kifizetni.

- FIZETÉS BANKI ÚTON: Ennél a formánál a vásárlónak csomagküldő szolgálattal kézbesítjük a megrendelt terméket a teljes összeg térítése után, amit kiegyenlíthet a GANGshop.hu számlaszámára:

SK2083300000002201824558 - HUF, GANGshop.hu

VIII. cikkely       

Szállítási feltételek

 

1. Az elektronikus úton megrendelt áru az áru elérhetőségének függvényében változik. Az eladó minden igyekezetével a legrövidebb szállítási időn belül próbálja az árut átvételre bocsátani, amely általában 14 nap a megrendelés megadását követően. A kézbesítési idő változhat az egyes termékek elérhetőségének függvényében. A választott modellek kézbesítési idejét a szállítók megadják honlapunkon is a termékleírás alatt, méret és szín megadása után.

2. A vásárló e-mailen keresztül értesül az áruszállításról. Az elektronikus megrendelés státuszát a rendszerbe való bejelentkezés után kontrolálhatja, valamint e-mailes üzenetben is figyelmeztetést kap.

3. Az árut csomagküldő szolgálattal szállítjuk az elektronikus üzenetben a  vásárló által megadott címre. A csomagküldő szolgálat telefonos úton felveszi a kapcsolatot a vásárlóval és véglegesen megegyeznek a szállítás pontos idején.  Ha a vásárló nem lesz elérhető a megadott címen a megadott időben és nem jelöl ki egy meghatalmazott személyt a csomag átvételére, abban az esetben a vásárló felel az eladónál/csomagküldő szolgálatnál felmerült  károkért. Az újonnani kézbesítés költségei a vásárlót terhelik.

4. Az áru tulajdonjoga átszáll a vásárlóra amint azt átveszi és az árat kifizeti. 

5. A csomag minden alkalommal tartalmazza a számlát is. A csomag átvétele után a vásárló kötelessége ellenőrizni, hogy az áru becsomagolt-e, valamint a csomagolás nincs-e megrongálva és köteles aláírni az átvételi elismervényt.  A csomag sérülése esetén a futárral-kézbesítővel jegyzőkönyvet töltenek ki a felmerült károkról, amelyek a szállítás alatt következtek. Ha a vásárló átveszi a csomagot a látható csomagsérülések ellen is, az ebből adódó későbbi reklamációt az eladó nem fogadja el.

6. Sértetlen, bontatlan, eredeti csomagként csak az a csomag számít, amely az eladó által védőszalaggal ellátott. A kézbesítő köteles a vásárlónak egyenként átadni a csomagokat és a helyszínen jegyzőkönyvet írni. Az ilyen módon keletkezett károkat a csomagküldő szolgálat állja.

7. Az árut az eladó csakis a Magyar köztársaság határain belül kézbesíti.

8. Az áru kézbesítése az EU tagállamok területére, valamint más országokba előzetes irásbeli beleegyezés alapján történik. A posta-, ill. csomagköltségek, valamint szállíttási feltételek további egyeztetést igényelnek a vásárló es az eladó között.

 

 

IX. cikkely

Csere/storno/reklamációs űrlap

 

1.1.   A vásárló köteles kitölteni a CSERE/REKLAMÁCIÓs űrlapot (tovább csak „űrlap”) minden esetben:

1.2.   A vásárlási szerződéstől a vásárló visszaléphet, a vásárlást követő 30 napon belül magyarázat nélkül. Az áru, melyet a vásárló visszaküld sértetlennek kell lennie, valamint nem jelenhetnek meg rajta a viselés és elhasználódás jelei. A vásárlónak ebben az esetben nem kell megtéríteni a kezelési költséget, mellyel egyébként a vásárlási szerződéstől való visszalépés jár.

1.3.   A 30 napot meghaladó vásárlási szerződéstől való visszalépés. A vásárlónak jogában áll visszalépni 30 nap után is magyarázat megadása nélkül. Az áru, melyet a vásárló visszaküld sértetlennek, valamint az elhasználódás és viselés jeleit  nem mutathatja. A vásárló ebben az esetben 20% kezelési költséget térít a megrendelt termék árából. Ez az összeg fedezi az eladó költségeit, mely a vásárlási szerződéstől való visszalépés alatt keletkeztek. Az áru visszatérítését a vásárló állja.

1.4.   A vásárló visszaküldi az árut, amelyet nem rendelt meg. Ha a vásárló azt tapasztalja, hogy a termék amelyet megrendelt, nem egyezik az áruval amelyet átvett, joga van visszaküldeni az eladónak max. 30 napon belül. A vásárlónak nem számolunk fel kezelési költségeket az áru visszaszállításáért. A szállítás költségeit az eladó állja.

1.5.   A vásárló cserét szeretne a termék nem megfelelő paraméterei miatt (méret és szín) Abban az esetben, ha a vásárló azt tapasztalja, hogy a megvásárolt termék nem megfelelő számára a szín vagy a méret miatt joga van cserére más színre/méretre max. a vásárlástól számított 30 napon belül. A cserét csak abban az esetben tudjuk lebonyolítani, ha azt a raktár készletek lehetővé teszik, valamint az áru nem mutat viselésre utaló nyomokat. Ellenkező esetben a 1.2 vagy 1.3 pont alapján fogunk eljárni, ha megfelel a 1.1 valamint 1.2 feltételeinek a vásárlóra a kezelési költséget nem terheljük. A költségeket a vásárlást követő 30 napon belül az eladót terhelik. Az eladó miután megkapta az űrlapot, valamint visszatéríti a cserélhető árut 30 napon belül.

1.6.   A vásárló a GANGshop.hu webáruházban vásárlási utalványt igényel a már megvásárolt áru teljes összegére, melyet visszaküld az eladónak magyarázat nélkül. A vásárlónak joga van a vásárlási utalvány kiállítására a teljes összegben, abban az esetben, ha a terméket a vásárlást követő 30 napon belül visszaküldi. A vásárlót nem terheli kezelési költség a termék cseréjével és a vásárlási utalvány kiállításával kapcsolatosan. A cserével járó kezelési költség teljes összege az eladót terheli.

1.7.   A vásárló fenntartja az eladó által keletkezett hibák elhárítását az eladott terméknél. A közelebbi feltételeket a X. cikkelyben bővebben módosítja az ÁKF valamint az reklamációs rend  amely a GANGshop.hu honlapjan is feltuntetett.

2.0.  A vásárló köteles az űrlapon az alábbi adatok megadására:

2.1 A vásárló azonosítása, azaz keresztnév, vezetéknév, cím, telefon, e-mail cím.

2.2 Cím, amelyre az áru küldve volt,

2.3 Cím, amelyre a csereárut küldjük,

      2.4 Az elektronikus megrendelés száma,

      2.5 Az elektronikus megrendelés kiállításának napja, 

      2.6 Az átvett áru dátuma,

      2.7 Termékleírás, arra a termékre vonatkozóan amelyet a cserélt termék helyett szeretnénk, és a cseretermék leírása, valamint kódja, színe, mérete, mennyisége, ára, valamint a csomagolás módja,

      2.8 A vásárló bankszámla száma és neve, valamint a bank kódja, amelyen a számla vezetve van,

      2.9 Dátum és a vevő aláírása.

   3. 1. Abban az esetben, ha az űrlap nincs teljesen kitöltve vagy az űrlaphoz nem tartozik teljesen kitöltött vásárlási és átvételi bizonylat az eladó telefonos úton vagy e-mailen felszóllítja a vásárlót a hiányzó dokumentumok pótlására. Az eladó ezen kívül kezelési költséget számol fel 3000Ft összegben, melyek az eladónak hiányosan kitöltött űrlap vagy a csatolatlan dokumentumok által keletkeztek. 

4. 4. Ha az eladónak nem sikerül ismételten telefonos úton elérni a vásárlót, vagy a vásárló nem reagál az e-mailes felhívásokra 7 napon belül az elektronikus űrlap / kért dokumentumok miatt, az eladó fenntartja a jogot nem folytatni a csere/visszaküldés/reklamáció intézését és a termék a vásárló terhére visszaküldésre kerül a feladó címére.

5. 5. Ha a kitöltött űrlappal és a kért dokumentumokkal nem érkezett meg a termék, amely a csere/visszaküldés/reklamáció tárgya, az eladó fenntartja a jogot nem folytatni a kérdéses termék intézését és úgy határoz, hogy a vásárlónak nem áll szándékában a terméket visszaküldeni/cserélni/vagy reklamálni.

6. 6. A termék, amely a visszaküldés/csere/reklamáció tárgya eredeti, jó állapotban lévő csomagolásban kell érkezzen, használatlanul, minden hozzátartozó darabbal. A vásárlónak kötelessége biztosítást kötni ilyen termékre. A visszaküldött/cserélt/reklamált termék sérülésének kockázata a vásárlót terheli egészen az átvétel pillanatáig.

7. 7. A vásárló köteles a teljesen kitöltött űrlapot minden hozzátartozó dokumentummal és a termékkel visszaküldeni a postafiók címére. A vásárló fenntartja a jogot nem átvenni az utánvéttel küldött csomagot.

  8 .8 Az áru teljes összege, amely visszaküldésre került az eladónak az itt elhangzott ÁKF-el összhangban, a kezelési költségeket leszámítva az ÁKF-ben felsorolt esetekben az összeg a vásárló által megadott bankszámlára küldjük 15 napon belül a csomag/kitöltött űrlap/dokumentumok érkezésétől számítva, amely az 1.2, 1.3 és 1.4 pontokban szereplő okokből volt visszaküldve.

9. Az összeg visszaküldése a Magyar posta 1500Ft illetékdíjat számol fel.

 

 

X Cikkely

Garancia feltételei és garancia idő

 

1.  A vásárló által választott termékre 24 hónapos garancia jár. Az egyes termék fajtákra hosszabb garancia idő is tartozik. A garancia az átvétel napjától érvényes.

2.  Minden termék mellé számla (vásárlási igazolás)is tartozik, amely egyben garancia levélként is szolgál.

3.  Reklamációt egyedül a GANGshop.hu-ról vásárolt illetve teljesen kifizetett termékre tudunk elfogadni.

4.  Reklamáció esetén a vásárló az eladó címére köteles szállítani a tiszta, mechanikus úton nem sérült terméket eredeti csomagolásban a hozzá tartozó dokumentumokkal együtt.

5.  A jogos garancia alatt álló reklamáció térítésmentes. A jogosulatlan reklamáció esetén a vásárló köteles megtéríteni a felmerülő költségeket.

6. Részleteket és a termék reklamáció eljárást megtalálják a GANGshop.hu oldalán reklamációs rend tétel alatt.

 

 

 

XI cikkely

Személyi adatok védelme

 

1. Az eladó megőrzi a vásárló által megadott személyi adatokat kizárólag a vételi szerződés igazolásáig, az elektronikus rendelés feldolgozásáig, a kézbesítés realizálásáig, kifizetések összeadásáig és a nélkülözhetetlen kommunikációig a felek között tíz évig.

2.  Az eladó nem adja ki a vásárló adatait harmadik félnek a beszállítón és a csomagküldő szolgálaton kívül, de csakis azon adatokat közli, amelyek nélkülözhetetlenek a szállítás sikeressége szempontjából. Az eladó a személyi adatokat a 428/2001 a személyi adatokról szóló törvény szerint kezeli. A termék megrendelésével a GANGshop.hu internetes áruházból a vásárló megerősíti, hogy az adatait az eladónak önszántából adta ki és jóvá hagyja annak feldolgozását, amíg az nincs ellentmondásban a jogi előírásokkal, továbbá harmadik személynek és állami intézménynek a jogi előírások keretein belül.

3. A vásárló egyetért a személyes adatai feldolgozásával és hozzáférésével az eladó közvetlen marketing céljából tíz éven keresztül. A vásárlónak ingyenes írásos engedély alapján joga van tiltakozni személyes adatai feldolgozása ellen marketing céljából a vásárló engedélye nélkül, vagy kérheti adatai megsemmisítését.

4.  A vásárló egyetért azzal, hogy az eladó meghatalmazza a személyes adatok feldolgozásával a közvetítőt.

5.  A vásárló kijelenti, hogy az összes, általa közölt adat igaz. A vásárló kijelenti, hogy tudatában van a valótlan adatok megadásával járó következményekkel, különösen azzal, hogy ez a tett minősíthető akár bűncselekménynek is.

6. A vásárló meghatalmazza az eladót az általa megadott információk lekérdezésére a bankkártyával kapcsolatosan és ezt megteheti az adott bank ügyfélszolgálatán, vagy a társaságnál, amely a bankkártyát kiadta. A szerződéses felek egyik része vonható felelősségre abban az esetben, ha a teljesítés nem végrehajtható egy felsőbb hatalom hatására. Felsőbb hatalomnak olyan eseményt tarhatunk, amelyet a szerződéses felek nem láthattak előre, és amelyet  nem tudtak megakadályozni a legnagyobb szakmai gondoskodás bevetése ellenére sem, amely független az akarattól, legyen az háború, felkelés, sztrájk, természeti katasztrófa, jogalkotási változások és más. Abban az esetben, ha fellép egy a 2. pontban említett esemény közül a szerződéses felek kötelezőek ezt halasztás nélkül közölni. Nem várt technikai vagy logisztikai hiba fellépése felmenti az eladót az egyeztetett kötelesség alól.

1 A GANGshop.hu-ról való termék vásárlása esetén az eladó feltételezi a vásárló oldaláról ismert internet technikai lehetségeit és a technológia által feltételezett lehetséges problémák elfogadását.

2 Az eladó nem felel a hibásan csatlakozott GANGshop.hu által okozott károkért. A számítógép és a benne lévő adatok védelme a vásárlót terheli.

3. Az eladó figyelmezteti, hogy a GANGshop.hu oldalán lévő információkat frissíthetik előzetes figyelmeztetés nélkül.

4. Az eladó nem vállal felelősséget a közvetett, nem közvetett, vagy rendkívüli károkért a GANGshop.hu-ról származó információk felhasználása miatt.

         5. Az eladó bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztathatja a GANGshop.hu-n lévő termékeket.

         6. Az eladó fenntartja a jogot arra, hogy ezt az ÁKF –t bármikor megváltoztassa / kiegészítse. A változások / kiegészítések a GANGshop.hu weboldalon megjelenő nap dátumával lép érvénybe.

         7. A szerződéses felek megegyeznek, hogy minden vita, amely közöttük létrejön jogi úton a szerződés alapján, vagy az összefüggö szerződések alapján az érvényességi vitát beleértve, valamint a szerződés értelmezésével és beszüntetésével kapcsolatosan megpróbálják elsőbbségben egyeztetéssel megoldani. 

         8. Az elektronikus megrendelés elküldésével a vásárló egyetértését és beleegezését adja az eladó ÁKF-jével.

 

XII Cikkely

A teljesítés feladata alól való felelősséget  kizáró körülmények.

1. A szerződéses felek egyik része vonható felelősségre abban az esetben, ha a teljesítés nem végrehajtható egy felsőbb hatalom hatására.

2. Felsőbb hatalomnak olyan eseményt tarhatunk, amelyet a szerződéses felek nem láthattak előre, és amelyet  nem tudtak megakadályozni a legnagyobb szakmai gondoskodás bevetése ellenére sem, amely független az akarattól, legyen az háború, felkelés, sztrájk, természeti katasztrófa, jogalkotási változások és más.

3. Abban az esetben, ha fellép egy a 2. pontban említett esemény közül a szerződéses felek kötelezőek ezt halasztás nélkül közölni.

4. Nem várt technikai vagy logisztikai hiba fellépése felmenti az eladót az egyeztetett kötelesség alól.

XIII Cikkely

Záró rendelkezések

1 A GANGshop.hu-ról való termék vásárlása esetén az eladó feltételezi a vásárló oldaláról ismert internet technikai lehetségeit és a technológia által feltételezett lehetséges problémák elfogadását.

2 Az eladó nem felel a hibásan csatlakozott GANGshop.hu által okozott károkért. A számítógép és a benne lévő adatok védelme a vásárlót terheli.

3. Az eladó figyelmezteti, hogy a GANGshop.hu oldalán lévő információkat frissíthetik előzetes figyelmeztetés nélkül.

4. Az eladó nem vállal felelősséget a közvetett, nem közvetett, vagy rendkívüli károkért a GANGshop.hu-ról származó információk felhasználása miatt.

5. Az eladó bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztathatja a GANGshop.hu-n lévő termékeket.

6. Az eladó fenntartja a jogot arra, hogy ezt az ÁKF –t bármikor megváltoztassa / kiegészítse. A változások / kiegészítések a GANGshop.hu weboldalon megjelenő nap dátumával lép érvénybe.

7. A szerződéses felek megegyeznek, hogy minden vita, amely közöttük létrejön jogi úton a szerződés alapján, vagy az összefüggö szerződések alapján az érvényességi vitát beleértve, valamint a szerződés értelmezésével és beszüntetésével kapcsolatosan megpróbálják elsőbbségben egyeztetéssel megoldani. 

 8. Az elektronikus megrendelés elküldésével a vásárló egyetértését és beleegezését adja az eladó ÁKF-jével.

XIV. Cikkely

Kuponok

14. 1 Kedvezményes kuponok mint jutalom a vásárlásért

14. 1. 1. A GANGshop.hu kiállíthat a vásárlónak kedvezményes kupont vásárlásra különböző értékben jutalomként az előző vásárlásokért.

14. 1. 2. A társaság az ilyen kedvezményes kupont e-mailben küldi a felhasználás módjával, érvényességével és értékével együtt.

14. 1. 3. Az ilyen módon kiállított kedvezményes kupon jogilag nem igényelhető.

14. 1. 4. A szerződés visszalépésénél bármilyen okokból, vagy bármilyen termék visszaadásánal a GANGshop.hu társaság a felhasznált, kedvezményes kuponnal vásárolt termékre a vásárló csak arra az összegre tarthat igényt, amelyet megtérített a termék vásárlása során a felhasznált kuponon felül pénzben, és amely meghaladja a felhasznált kupon értékét. A GANGshop.hu társaság dönthet  arról, hogy kedvezményes kupont állít-e ki a következő vásárlásra vagy sem.

14. 1. 5. A kedvezményes kuponok felhasználásáról ebben a pontban, ha nem határozza azt meg elegendő módon a ÁKF 8. 1. pontja, a 8. 2 pont alapján járunk el.

14. 2 A vásárló által megvásárolt kupon más, kedvezményeket kínáló közösségi vásárló portálról

14. 2. 1 A kuponok felhasználása más, kedvezményeket kínáló közösségi vásárló portálról az alábbi speciális feltételekhez kötött.

14. 2. 2. Minden kupon nagy részben az ajánlatot, árat, a kupon értékét, érvényességi időt, konkrétan a kupon felhasználásának feltételeit tartalmazza, legfőképpen az egyedi számot és a jelszavat a kupon alkalmazására.

14. 2. 3. A kupon meghatalmazza a vásárlót termék vásárlásra a GANGshop.hu társaságnál a kuponon, valamint a GANGshop.hu weboldalon feltüntetett feltételek mellett.

14. 2. 4. A tájékoztatást a kupon felhasználását illetően a kuponon, vagy ezekben a kereskedelmi feltételekben találja.

14. 2. 5. A vásárló a kupont csak annak felhasználási idejében válthatja be, amely rajta fel van tüntetve. A kupon a lejárata után érvénytelenné válik és a vásárló elveszíti annak felhasználási jogát, valamint a pénz visszafizetését. A GANGshop.hu társaság a kupon lejáratának ideje után nem ad vissza pénzt, és semmilyen más módon nem kártéríti a vásárlót a fel nem használt kupon értékéért és annak vásárlási áráért sem.

14. 2. 6. A kupont nem lehetséges pénzre váltani, és kizárólag a GANGshop.hu társaságnál váltható be, melynek termékeire a kupon kibocsátást nyert.

14. 2. 7. A kuponból pénz vissza nem adható.

14. 2. 8. A kupon átruházható.

14. 2. 9. A GANGshop.hu társaság nem vonható felelősségre az elvesztés, eltulajdonítás vagy sérülés, visszaélés, vagy megsemmisítés esetén.

14. 2. 10. Minden kupon csak egyszer felhasználható.

14. 2. 11. Abban az esetben, ha a vásárló kisebb összegért teszi meg rendelését, mint amilyenre a kupon kiállított, nem jogosult a különbözet kifizetésére sem új kupon kiállítására a különbözet összegének értékében.

14. 2. 12. Abban az esetben, ha a GANGshop.hu saját hibájából a benyújtott, érvényes kupon alapján nem biztosítja a vásárlónak a terméket, a vásárlónak jogában áll visszalépni a szerződéstől és igényt tarhat új kuponra ugyanarra az összegre és időtartamra  kiállítva mint az előző kuponja, valamint pénzvisszafizetésre az alkalmazott kuponon felül.

14. 2. 13. A vásárló a szerződés visszalépésétől számított 3 munkanapon belül köteles a megrendelt terméket a GANGshop.hu címére szállítani rendesen becsomagolva rongálás / viselés jelei nélkül, ellenkező esetben a GANGshop.hu társaság jogosult az ilyen terméket nem átvenni és igényelheti a vásárlótól a vételi ár egészének kifizetését. Kivétel ez alól az az eset, ha a vásárló igazolja, hogy a terméken a kár szállítás közben keletkezett.

 

14. 2. 14. A szerződés visszalépése esetében a GANGshop.hu társaság kiállít a vásárlónak  15 napon belül az igazolt kézhezvételtől, valamint a GANGshop.hu társaság szerződésének visszalépésétől egy új kupont ugyanarra az összegre és időtartamra mint amilyenre a felhasznált kuponja állítva volt.. Ha a vásárló a kuponon felül pénzösszeget is fizetett 15 napon belül a társaság a vásárló által megadott bankszámlára azt visszaküldi.

14. 2. 15. A bármilyen okokból adódó szerződéstől való visszalépés, vagy a vásárló által kuponra vásárolt termék visszaküldése esetében a GANGshop.hu társaság  ugyanabban az összegben és időtartamban állít ki kupont mint a már felhasznált. Az előző mondatban felhozott esetben, amikoris a kuponon felül pénzbeli összeget is fizetett, joga van a pénzvisszafizetésre, abban az esetben, ha a pénzbeli összeg meghaladja a felhasznált kupon összegét a megvásárolt termékre.

14. 2. 16. A beváltott vagy használt kupon amely ellentmondásban áll ezekkel a kereskedelmi, jogi, vagy a kuponon feltüntetett  feltételekkel - érvénytelen.